سرور مجازی لینوکسی آسیاتک پایه

به صرفه با سرعت بیشتر
 • سرور مجازی ایران پایه 1

  375,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • CPU vCORE x2
  • RAM 4096MB
  • NVMe 60GB
  • Bandwidth 300G
  • IPv4 1
  • PORT 1Gbps
 • سرور مجازی ایران پایه 2

  399,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • CPU vCORE x2
  • RAM 4096MB
  • NVMe 120GB
  • Bandwidth 300G
  • IPv4 1
  • PORT 1Gbps
 • سرور مجازی ایران پایه 3

  424,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • CPU vCORE x2
  • RAM 4096MB
  • NVMe 150GB
  • Bandwidth 300G
  • IPv4 1
  • PORT 1Gbps