سرور ها مجازی خارج از ایران

سرور های با سرعت و کیفیت بالا
 • سرور مجازی با قیمت اقتصادی مالزی ماهانه

  499,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • CPU vCORE x1
  • RAM 1024MB
  • RAID-10 NVMe 20GB
  • Bandwidth Unlimited
  • IPv4 1
  • IPv6 4
  • PORT 1Gbps
 • سرور مجازی با قیمت اقتصادی آلمان سه ماهه (ماهانه 299هزار تومان)

  897,000/3 ماهیانه
  سفارش دهید
  • CPU vCORE x1
  • RAM 1024MB
  • RAID-10 NVMe 20GB
  • Bandwidth Unlimited
  • IPv4 1
  • IPv6 4
  • PORT 1Gbps
 • سرور مجازی با قیمت اقتصادی فرانسه سه ماهه (ماهانه 299تومان)

  897,000/3 ماهیانه
  سفارش دهید
  • CPU vCORE x1
  • RAM 1024MB
  • RAID-10 NVMe 20GB
  • Bandwidth Unlimited
  • IPv4 1
  • IPv6 4
  • PORT 1Gbps
 • سرور مجازی با قیمت اقتصادی هلند سه ماهه (ماهانه 295 هزارتومان)

  885,000/3 ماهیانه
  سفارش دهید
  • CPU CORE 1
  • RAM 512MB
  • RAID-10 hdd 6GB
  • Bandwidth Unlimited
  • IPv4 1
  • IPv6 4
  • PORT 1Gbps